HERKEN EEN BURN-OUT TIJDIG BIJ UW PERSONEEL

De afgelopen jaren heeft zich een sterke stijging voorgedaan in de hoeveelheid werknemers die middellang of lang uitvallen. Door gebruik te maken van data en AI is het mogelijk om vroegtijdige signalen te ontvangen over mogelijke uitval van uw medewerkers. Dit stelt uw organisatie in de mogelijkheid om op tijd in te grijpen, ondersteuning te bieden aan de medewerker, en middellang tot lang verzuim te voorkomen. Artificial Intelligence is dus goed in te zetten binnen HR-afdelingen.


Een belangrijke stijging van gezondheidsproblemen betreft die van burn-outklachten. Deze klachten zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2013 betrof het 12,4% van de werknemers, in 2017 was dit al 16,1%

Arbobalans 2018

Verborgen patronen ontdekken

Uw personeel genereert veel data. U kunt hierbij denken aan de gegevens zoals leeftijd en burgerlijke stand die nodig zijn voor de loonverwerking, maar ook de data over woonplaats, aan- of afwezigheid op het werk, cijfers over ziekteverzuim en gegevens over de mobiliteit.

Wanneer er binnen uw organisatie ook werknemerstevredenheidsonderzoeken plaatsvinden, beschikt u over nog meer data zoals tevredenheid, arbeidsdruk en andere factoren. In deze kwantitatieve en kwalitatieve data zijn verborgen patronen te vinden. Door gebruik te maken van AI-algoritmes en machine learning kunt u patronen ontdekken die anders moeilijk te vinden zijn. De analyse van de data, gecombineerd met een tijdsfactor, kan inzichten bieden voor de toekomst.

Zorg voor een vroegtijdige waarschuwing

Het is met AI en machine learning mogelijk om voorspellende modellen te creëren die een vroegtijdige waarschuwing geven wanneer werknemers meer risico lopen om uit te vallen. Hierdoor kan u de bedrijfsvoering optimaliseren, werknemers ondersteunen wanneer de risico’s te hoog worden en het ziekteverzuim binnen de organisatie verlagen. Daarnaast krijgt u meer inzicht in de risicofactoren voor uitval binnen uw organisatie en bedrijfssector. Door hierin verbeteringen aan te brengen, bent u in staat een prettige werkomgeving te creëren waarbij de productie en effectiviteit kunnen worden verhoogd.

Wilt u hier graag meer over weten? Schrijf u dan in voor de live webinar ‘Voorspel Burn-out met AI’.

Live webinar Voorspel Burn-out met AI