DASC

De kracht van het combineren van predictive en prescriptive analytics

DE KRACHT VAN HET COMBINEREN VAN PREDICTIVE EN PRESCRIPTIVE ANALYTICS

Rianne Hotting | 2 mei 2022

De meeste analisten zijn ondertussen bekend met termen als Machine Learning (ML) en Artificiële Intelligentie (AI). Er is een enorme groei aan modellen met als doel uiteenlopende vraagstellingen vanuit organisaties te beantwoorden. Om deze vragen te beantwoorden wordt vaak gebruik gemaakt van predictive analytics. In dit blog willen we u de link laten zien tussen predictive analytics en prescriptive analytics, de opvolgende stap op uw voorspellende modellen. 

ANALYSE PROCESSEN

Data analyse is op te delen in 4 types of delen: descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics en prescriptive analytics. In onderstaand model ziet u de opbouw van deze vier types en de bijbehorende vraagstelling. 

Veel van de huidige modellen zijn sterk gericht op predictive analytics, dus het voorspellen van events of resultaten. De vervolgstap van Prescriptive analytics wordt vaak nog niet gemaakt. Om de effectiviteit van uw modellen te optimaliseren en uw Business vraagstellingen zo duidelijk en efficiënt mogelijk te beantwoorden, is het van belang om ook deze stap waar mogelijk toe te voegen aan uw analyse proces. 

Voor de vraag “wat moeten we doen” wordt vaak de vraag “Wat kan er gaan gebeuren” gesteld. Hier ziet u dat de voorspellende analyse hand in hand gaat met de prescriptieve analyses. De voorspellende analyses laten met behulp van geavanceerde algoritmes zien wat er is gebeurd en tonen naast reeds bekende relaties ook niet voor de hand liggende patronen. Klanttevredenheid is hiervan een voorbeeld waarbij het veelal een combinatie is van ervaringen en acties in de tijd die aanleiding geven tot een bepaalde mate van (on-)tevredenheid . De voorspellende modellen geven de waarschijnlijkheid van uitkomsten of mogelijke scenario’s aan, maar ze zeggen niet welke acties u moet ondernemen op basis van die inzichten voor de beste resultaten. En wat is dan het “beste” resultaat; maximale klanttevredenheid onafhankelijk van de kosten? 

Om de resultaten van voorspellende analyses zo goed mogelijk te benutten, is het van belang om te investeren in prescriptieve analyses.

PRESCRIPTIVE ANALYTICS TOEVOEGEN AAN UW ANALYSE PROCES

Wat is Prescriptive Analyse nu precies? IBM geeft de volgende uitleg:

Prescriptieve analyses geven organisaties aanbevelingen over optimale acties om bedrijfsdoelstellingen zoals klanttevredenheid, winst en kostenbesparingen te bereiken. Prescriptieve analyseoplossingen gebruiken optimalisatietechnologie om complexe beslissingen op te lossen met miljoenen beslissingsvariabelen, beperkingen en afwegingen.”

IBM

Organisaties in verschillende sectoren gebruiken Prescriptieve Analyses voor een hele reeks van scenario’s. Hierbij kunt u denken aan planningsvraagstukken, operationele activiteiten zoals het bijhouden van resources en vraagstukken rondom het minimaliseren van risico’s. Prescriptieve Analyse geeft analisten en organisaties de mogelijkheid om de kloof te overbruggen tussen de verkregen inzichten en het beslissen welke acties het beoogde resultaat mogelijk maken. 

De kracht van Decision Optimization in uw analyse proces

Een veelgebruikt tool voor Prescriptieve Analyse is IBM Decision Optimization. IBM Decision Optimization maakt nauwkeurige besluitvorming voor complexe problemen mogelijk door tools te bieden voor het bouwen en implementeren van optimalisatiemodellen die wiskundige representaties zijn van zakelijke problemen. Krachtige optimalisatie-oplossers lossen deze modellen vervolgens op met behulp van geavanceerde algoritmen en geven aanbevelingen aan besluitvormers. 

Het resultaat? U kunt advies krijgen over de acties die u moet ondernemen om doelstellingen te bereiken, zoals het bereiken van kostenreductie, klanttevredenheid, winstgevendheid en operationele efficiëntie.

IBM biedt deze tool laagdrempelig aan in hun IBM Cloud omgeving. Met de Decision Optimization Modeling Assistant maken ze Prescriptieve Analyse toegankelijk voor de zakelijke gebruikers, die de zakelijke beperkingen en doelstellingen kennen en deze mogelijk rechtstreeks willen uitdrukken, en voor de datawetenschappers die al wat AI- en DS-modellen doen, maar misschien te weinig vaardigheden hebben om te beginnen met het formuleren van een DO-model.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Prescriptieve Analyse voor uw organisatie? Volg dan geheel vrijblijvend ons webinar waarin we stap voor stap door een optimalisatie model lopen met behulp van de DO Modeling Assistant. Wilt u liever advies over de mogelijkheden voor voorspellende en prescriptieve analyses binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via info@dasc.nl

In dit artikel:

  • Analyse processen
  • Prescriptive analytics toevoegen aan uw analyse proces
  • De kracht van Decision Optimization

Wilt u graag reageren op dit blog? Dit blog is ook als artikel geplaatst op de DASC pagina op LinkedIn, u kunt hier uw reactie achterlaten.