Training: SPSS Opfrissen (Online)

In de opfriscursus SPSS behandelen we veel gebruikte handelingen van SPSS Statistics. Van het inlezen van data, veelgebruikte data manipulaties en analyseren tot het exporteren van de resultaten. Daarnaast maakt u in deze training gebruik van onze voorbeeld datasets waarmee u zelf de handelingen kunt oefenen. Op deze manier kunt u weer fris aan de slag met SPSS Statistics. Wegens de huidige omstandigheden wordt deze training voorlopig online aangeboden. De volledige training zal worden opgedeeld in drie sessie van ieder +- 2 uur. De dagen zullen als volgt ingedeeld worden: Sessie één
 • Inlezen van verschillende dataformaten In SPSS Statistics kunnen verschillende soorten databestanden ingelezen worden, zoals .sav, Excel, .csv en data vanuit een database. Tijdens de training behandelen we hoe u zelf bestanden van verschillende formaten kunt inlezen.
 • Definiëren van ‘variable properties’ Met behulp van de functie ‘Define variable properties’ laten we u zien hoe de eigenschappen van variabelen aangepast worden. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven welke waarden een missende waarde zijn en kunt u een label toevoegen aan de variabele en aan de waarden.
 • Beschrijvende statistieken Tijdens de training komen de functies ‘Frequencies’ en ‘Descriptives’ aan bod. Hiermee kunnen beschrijvende statistieken, zoals de mean, de mediaan en frequentietabellen verkregen worden.
 • Output exporteren We bespreken hoe u de output van SPSS Statistics, zoals tabellen of grafieken, kunt exporteren. Hierdoor kunt u het in een ander programma gebruiken of kunnen uw collega’s het gemakkelijk bekijken. Denk hierbij aan een export naar Excel, HTML of een Web Report.
 • Opslaan van data in verschillende dataformaten Tijdens de training wordt doorgenomen hoe u databestanden van SPSS Statistics in verschillende dataformaten kunt opslaan, zoals .sav, Excel en .csv.
Sessie twee
 • Nieuwe variabelen berekenen De functie ‘Compute variable’ komt aan bod, waarmee het mogelijk is om zelf nieuwe variabelen aan te maken. Hierbij kunt u gebruik maken van verschillende functies, zoals het optellen twee bestaande variabelen om een nieuwe variabele te berekenen.
 • Variabelen hercoderen Bestaande variabelen kunnen opnieuw gecodeerd worden in SPSS Statistics. Tijdens de training staan we stil bij het hercoderen van de bestaande variabele en het hercoderen naar een nieuwe variabele.
 • Cases selecteren We behandelen de functie ‘Select Cases’ waarmee een deel van de cases in de dataset geselecteerd kan worden. Dit kunt u bijvoorbeeld toepassen wanneer u bepaalde analyses slechts op een deel van de dataset wilt uitvoeren.
 • Custom Tables Met behulp van de module Custom Tables bespreken we hoe u eenvoudig tabellen kunt maken, waarbij onder andere verschillende lagen voor een selectie of verschillende statistieken toegevoegd kunnen worden.
Sessie drie
 • Datasets samenvoegen en ontdubbelen Tijdens de training komen de functies ‘Add variables’ en ‘Add cases’ aan bod, waarmee verschillende datasets samengevoegd kunnen worden tot één dataset. Daarnaast wordt de functie ‘Identify duplicate cases’ behandeld, waarmee de cases die meerdere keren voorkomen in de dataset geïdentificeerd worden.
 • Data aggregatie We bespreken de functie ‘Aggregate’. Hiermee kun je variabelen naar een geaggregeerd niveau brengen, bijvoorbeeld het gemiddelde, de minimale of de maximale waarde.
 • SPSS syntax Handelingen in SPSS Statistics kunnen via het menu uitgevoerd worden, maar kunnen ook uitgetypt worden als tekstregels, ofwel syntax. Hierdoor kunnen handelingen o.a. makkelijker opnieuw uitgevoerd worden. Tijdens de training komt de basis van het werken met syntax aan bod.
Voor wie (Voormalig) SPSS gebruikers die tips en tricks kunnen gebruiken om efficiënt met SPSS Statistics te kunnen werken. Wanneer Gewenste startdatum kan aangegeven worden bij inschrijving. Duur Drie dagen met sessies van 2 uur per dag. Kosten €395,- per deelnemer voor klanten van DASC. €625,- per deelnemer voor niet klanten van DASC. Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW. Waar De training zal online plaatsvinden via Google meets.

Inschrijven

Verder zijn er de uitgebreide DASC trainingen gericht op het uitbreiden van uw kennis en CV.