DASC

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics is het meest gebruikte statistische softwarepakket in Nederland. Op vrijwel alle opleidingen in het hoger onderwijs wordt SPSS gebruikt bij cursussen, in afstudeerprojecten en het wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Vele duizenden organisaties en tienduizenden gebruikers maken gebruik van IBM SPSS Statistics software. In de ‘volksmond’ wordt IBM SPSS Statistics vaak gewoon SPSS genoemd.

DASC Gold Business Partner

DASC is Gold Business Partner van IBM. Voor aanschaf, installatie, ondersteuning en andere dienstverlening kunt u bij ons terecht. Dit niet alleen voor IBM SPSS Statistics maar ook voor alle andere IBM SPSS softwarepakketten.

Update

Doorgaans wordt er jaarlijks een nieuwe versie van IBM SPSS statistics uitgegeven. Gebruikers met een zogenoemde IBM Subscription & Support (S&S) overeenkomst kunnen deze versie installeren en gebruiken. DASC verzorgt ook de vernieuwing van S&S overeenkomsten en helpt organisaties met het downloaden en installeren van updates.

Modules

SPSS Statistics is opgebouwd uit modules. SPSS Statistics Base is de basismodule en kan met één of meerdere andere modules worden gecombineerd. In het overzicht aan de linkerkant van deze pagina zijn alle modules weergegeven.

Download IBM SPSS Statistics trial