DASC

IBM SPSS Decision Trees

Identificatie en visualisatie van homogene groepen

IBM SPSS Decision trees maakt het mogelijk om groepen te identificeren, de samenhang te ontdekken en voorspellingen te doen. Daarnaast beschikt deze module over visuele classificatie en beslisbomen om de analyses duidelijker uit te kunnen leggen aan minder technische collega’s. Maak classificatie modellen voor segmentatie, stratificatie, voorspelling, data reductie en variabele screening.

IBM SPSS Decision Trees biedt vier bekende algoritmen:

  • Chaid: een multi-way boomalgoritme dat segmenten en profielen bouwt afhankelijk van het gewenste resultaat.
  • Exhaustive CHAID: voor splitsingen van alle onafhankelijke variabelen.
  • Classification and Regression Trees (C&RT): een binair boomalgoritme dat data partitioneert en in homogene subsets verdeelt.
  • Quest: eenvoudig en efficiënt accurate binaire beslisbomen creëren zonder bias variabelen.

Eigenschappen:

  • C&RT
  • CHAID
  • Exhaustive CHAID
  • QUEST

Deze module is onderdeel van het IBM SPSS Professional Package. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.