DASC

IBM SPSS Regression

Beter inzicht met behulp van regressie

IBM SPSS Regression biedt een uitgebreide set regressieprocedures waarmee categorische variabelen voorspeld kunnen worden. U kunt deze procedures gebruiken voor het bedrijfsleven en analyse-projecten waar gewone regressietechnieken beperkt zijn. SPSS Regression bevat geavanceerde modellen, waaronder een diverse non-lineaire regressiemodellen. Op deze manier worden de mogelijkheden van SPSS Statistics voor de data-analyse fase uitgebreid.

IBM SPSS Regression omvat de volgende procedures:

 • Multi-nomiale logistieke regressie: voorspel uitkomsten met meer dan twee categorieën.
 • Binaire logistieke regressie: splits eenvoudig data in twee groepen.
 • Non-lineaire regressie en constrained non-linaire regressie: schat parameters van non-lineaire modellen.
 • Probit analyses: evalueer de waarde van stimuli met behulp van een logit- of probittransformatie van de proportionele responding.

Eigenschappen:

 • Binary Logistic Regression
 • Logit Response Models
 • Multinomial Logistic Regression
 • Nonlinear Regression
 • Probit Response Analysis
 • Two Stage Least Squares
 • Weighted Least Squares
 • Quantile Regression
Deze module is onderdeel van het IBM SPSS Standard Package. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.