DASC

IBM Watson Studio

Verkrijg een beter inzicht en uitkomst voorspelling met datamining

IBM Watson Studio is een geïntegreerde data science en machine learning omgeving die dataprojecten eenvoudiger maakt. Het biedt een groot aantal tools voor het prepareren, analyseren en visualiseren van data, waarna de data gebruikt kan worden om machine learning modellen te maken, trainen en in productie te brengen. Deze taken worden binnen organisaties vaak door verschillende personen uitgevoerd. Watson Studio maakt het mogelijk om dit allemaal binnen één omgeving te doen,  waardoor het makkelijker wordt om samen aan een project te werken. IBM Watson Studio kan in de Cloud gebruikt worden, maar er is ook een desktop versie beschikbaar. 

Vraag hier uw trial aan

Functionaliteiten

Een aantal belangrijke functionaliteiten binnen IBM Watson Studio zijn:

  • AutoAI – De grafische AutoAI tool van IBM Watson Studio analyseert data en genereert automatisch verschillende potentiële pijplijnen voor modellen. AutoAI analyseert de data en bepaalt op basis hiervan de data transformaties, algoritmes en instellingen voor de parameters. De verschillende pijplijnen worden vervolgens gerangschikt op basis van uw doelstelling.
  • Data Refinery – De Data Refinery tool kan ingezet worden bij het opschonen en bewerken van data. Alle uitgevoerde acties worden automatisch in overzicht bijgehouden.
  • Dashboards – Binnen Watson Studio kunt u eenvoudig Cognos dashboards met maken. Dit biedt de mogelijkheid om data visueel weer te geven, nieuwe inzichten te verkrijgen en resultaten te delen. De dashboards zijn makkelijk te delen en te integreren op uw website.
AutoAI
  • Jupyter notebooks – Door het creëren of uploaden van een notebook kunt u (Python, R of Scala) code schrijven en uitvoeren, waarmee onder andere modellen gemaakt en getraind kunnen worden. De notebooks sluiten ook goed aan op de andere tools van IBM Watson Studio.
  • SPSS Modeler – De SPSS Modeler omgeving biedt de mogelijkheid om op een visuele manier data te prepareren, analyseren en om machine learning modellen te maken.
  • Model deployment – IBM Watson Studio is volledig geïntegreerd met Watson Machine Learning, dit faciliteert het in productie brengen van modellen uit Watson Studio.
SPSS Modeler