House Of Analytics

Het House of Analytics – raamwerk stelt organisaties in staat om te bepalen op welke gebieden zij de effectiviteit en de efficiency van data bij besluitvorming verder willen en moeten ontwikkelen. In elke laag van het raamwerk kunnen zich knelpunten manifesteren. Daarom is inzicht in de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van belang. Zo kan het zijn dat een probleem dat in eerste instantie op een gebrek aan CPU’s lijkt te berusten, het IT fundament, opgelost kan worden door de data inleesroutines efficiënter te maken. DASC diensten op het gebied van advisering, coaching en uitvoering zijn gericht op het structureel verbeteren van de inzet van data analyse. Projecten komen vaak voort uit een inventarisatie van knelpunten en (on)mogelijkheden.

Een door DASC gegeven advies voor verbetering gaat gepaard met de bereidheid om dat in de praktijk te bewijzen: structurele en meetbare verbeteringen beschouwen wij als fundament voor samenwerking op lange termijn.

COLLECT – ANALYZE – ACT