DASC

AVG-naleving bij het gebruik van IBM SPSS Statistics: Tips voor analyseren zonder privacy zorgen

Verantwoord analyseren, interpreteren en presenteren in SPSS Statistics

AVG naleving bij het gebruik van IBM SPSS Statistics: Tips voor analyseren zonder privacy zorgen

Samenvatting

Auteur(s)

 • Rianne Severin-Hotting, DASC

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die van kracht is in de Europese Unie. Deze wet, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), is sinds 25 mei 2018 van kracht en heeft wereldwijd aanzienlijke invloed gehad op de manier waarop organisaties persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen. De AVG is ontworpen om individuen meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens en om de rechten en vrijheden van betrokkenen te waarborgen.

Deze wetgeving heeft invloed op vrijwel elke organisatie die persoonlijke gegevens verwerkt, en het is van cruciaal belang om te begrijpen hoe deze van invloed kan zijn op je werk als data-analist. De AVG stelt een reeks beginselen vast die organisaties moeten volgen bij het verwerken van persoonsgegevens, zoals het principe van rechtmatigheid, doelbinding, gegevensminimalisatie en transparantie. Bovendien introduceert het de noodzaak van expliciete toestemming voor gegevensverwerking, net als het recht van betrokkenen om toegang tot hun gegevens te krijgen en het recht om vergeten te worden.

De AVG heeft ook serieuze gevolgen voor organisaties die niet voldoen aan de naleving ervan. Boetes kunnen oplopen tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van een organisatie of €20 miljoen, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Deze strenge sancties benadrukken het belang van het begrijpen en naleven van de AVG, vooral voor analisten die gegevens verwerken als onderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden. In dit artikel zullen we de stappen bespreken die je kunt nemen om AVG-naleving te waarborgen bij het gebruik van IBM SPSS Statistics en hoe je persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier kunt verwerken.

AVG naleving bij het gebruik van SPSS: Mogelijke stappen voor veilige gegevensverwerking

IBM SPSS Statistics is een krachtige tool voor gegevensanalyse en statistische verwerking. Als analist gebruik je deze software om inzichten uit gegevens te halen. Maar, hoe heeft de AVG invloed op dit proces?

Om AVG-compatibiliteit te waarborgen bij het gebruik van IBM SPSS Statistics, is het essentieel om aandacht te besteden aan verschillende aspecten van gegevensverwerking. Hieronder volgen een aantal mogelijke stappen om persoonsgegevens binnen IBM SPSS Statistics op een veilige en conforme manier te verwerken:

Toestemming verkrijgen voor gegevensverwerking

Voordat je persoonsgegevens in IBM SPSS Statistics gaat verwerken, moet je ervoor zorgen dat je toestemming hebt van de betrokkenen, zoals je respondenten of klanten. Deze toestemming moet vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn. Zorg ervoor dat de doeleinden van gegevensverwerking duidelijk zijn gecommuniceerd, en dat betrokkenen begrijpen waarvoor hun gegevens worden gebruikt. Dit is vooral belangrijk als je gegevens verzamelt via enquêtes of online formulieren.

Gegevensanonimisering en pseudonimisering

Gegevensanonimisering en pseudonimisering zijn twee belangrijke technieken om persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan de AVG-voorschriften. In IBM SPSS Statistics is dit op meerdere manieren op te zetten:

Identificeer persoonsgegevens:

 • Begin met het openen van je SPSS-dataset in IBM SPSS Statistics.
 • Identificeer de variabelen die persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, zoals namen, adressen, telefoonnummers en identificatienummers. Dit is de eerste stap om te bepalen welke gegevens geanonimiseerd moeten worden.

Maak een veilige kopie:

 • Voordat je enige vorm van gegevensanonimisering uitvoert, is het aan te raden om een back-up van je originele dataset te maken. Sla een kopie van het bestand op een veilige locatie op, zodat je altijd toegang hebt tot de oorspronkelijke gegevens als dat nodig is.

Gegevensanonimisering:

 • Gegevensanonimisering houdt in dat je persoonlijk identificeerbare informatie verwijdert of wijzigt, zodat deze niet langer kan worden gebruikt om individuen te identificeren. Dit kan onder meer het vervangen van namen door codes, het verwijderen van adressen en telefoonnummers, en het genereren van unieke identificatienummers omvatten.

Pseudonimisering:

 • Pseudonimisering is een proces waarbij je persoonsgegevens vervangt door pseudoniemen of codes, maar waarbij het nog steeds mogelijk is om individuen te herkennen als dat nodig is, bijvoorbeeld voor latere gegevenskoppeling of analyse. Het verschil tussen pseudonimisering en anonimisering is dat pseudoniemen kunnen worden herleid tot de originele gegevens, terwijl dit bij anonimisering niet meer mogelijk is.

Aggregatie van gegevens:

 • Een andere effectieve manier om persoonsgegevens te beschermen, is door gegevens te aggregeren. Dit betekent dat je gegevens samenvoegt tot meer algemene niveaus, zoals gemiddelden, percentages of totalen. Hierdoor wordt het veel moeilijker om individuele betrokkenen te identificeren.

Gegevens minimaliseren:

 • Verwijder of verberg gegevens die niet relevant zijn voor je analyse. Het minimaliseren van de hoeveelheid verzamelde gegevens is een belangrijk principe van de AVG.

 

Door al deze stappen te volgen, kun je persoonsgegevens in IBM SPSS Statistics veilig en in overeenstemming met de AVG verwerken. Dit is cruciaal om de privacy van betrokkenen te beschermen en boetes of juridische problemen te voorkomen.

 

Beveiliging van gegevens

Naast gegevensanonimisering en pseudonimisering is het ook van essentieel belang om gegevens te beveiligen en de toegang tot deze gegevens te controleren:

Wachtwoordbeveiliging:

 • Beveilig je SPSS-databestand tijdens het opslaan met een sterk wachtwoord. Op deze manier zorg je ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens.

Bestandsbeveiliging:

 • Bewaar SPSS-bestanden op een beveiligde locatie met beperkte toegang tot geautoriseerde gebruikers. Maak bijvoorbeeld gebruik van beveiligde servers of Cloud oplossingen.

Versleuteling van bestanden:

 • Overweeg het gebruik van externe versleutelingssoftware om je SPSS-bestanden te versleutelen. Hierdoor worden de gegevens onleesbaar voor onbevoegden.

Toegangsbeheer:

 • Beperk de toegang tot de SPSS-bestanden en houd een logboek bij van wie toegang heeft tot de gegevens. Dit is belangrijk voor het bijhouden van wijzigingen en het voldoen aan AVG-voorschriften.

Documenteer het proces

Het is van cruciaal belang om een grondige documentatie bij te houden van alle stappen die je hebt ondernomen om persoonsgegevens te anonimiseren en te beveiligen. Deze documentatie kan van pas komen bij het aantonen van AVG-naleving en als bewijs in het geval van een audit. SPSS Syntax is een goede tool om deze documentatie te waarborgen en bij te houden welke stappen er zijn genomen binnen IBM SPSS Statistics voor het anonimiseren van de data.

Periodieke controles

Zorg er verder voor dat je regelmatig je processen voor gegevensanonimisering en beveiliging herziet en bijwerkt om te voldoen aan veranderende AVG-voorschriften. Periodieke nalevingscontroles en audits zijn essentieel om ervoor te zorgen dat je blijft voldoen aan de wetgeving.

Conclusie

Als data-analist is het van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de AVG en hoe deze van toepassing is op het gebruik van IBM SPSS Statistics. Door de AVG-naleving serieus te nemen, kun je niet alleen juridische problemen voorkomen, maar ook het vertrouwen van je klanten en stakeholders behouden. Houd deze richtlijnen in gedachten bij het gebruik van SPSS en blijf op de hoogte van eventuele wijzigingen in de wetgeving.

Wil je dieper ingaan op deze praktische toepassingen in SPSS? Neem de volgende stap!

Ben je klaar om persoonsgegevens in IBM SPSS Statistics op een veilige en AVG-conforme manier te verwerken? Wil je nog dieper ingaan op de beschreven stappen en technieken? Overweeg dan om deel te nemen aan ons aanstaande webinar of onze praktische trainingssessie bij DASC (Data analyse & AVG compliance). Onze deskundige instructeurs zullen je begeleiden bij het toepassen van de beschreven handelingen in SPSS en je helpen AVG-naleving te waarborgen. Leer hoe je gegevens anonimiseert, beveiligt en voldoet aan de strengste privacywetgeving.

Mis deze kans niet om je vaardigheden te verbeteren en te zorgen voor een veilige en verantwoorde gegevensverwerking. Schrijf je vandaag nog in voor ons webinar of training en neem de eerste stap naar gegevensbescherming en AVG-naleving.

Decision-Optimization

Behapbaar beginnen met het naleven van AVG wetgeving bij het analyseren binnen IBM SPSS Statistics

We starten compact, zodat u groots kunt finishen. Door het afgebakende vraagstuk ziet u snel resultaat.