DASC

IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery is een AI-zoektechnologie gebaseerd op tekstanalyse en Natural Language Processing. IBM Watson Discovery maakt het mogelijk om specifieke antwoorden op vragen op te halen uit grote hoeveelheden data. Tegelijkertijd wordt de data door middel van data mining geanalyseerd en worden relaties achterhaald. IBM Watson Discovery kan ook eenvoudig getraind worden om de taal van uw domein te herkennen. IBM Watson Discovery kan zowel op de cloud als on-premise gebruikt worden.

Klik hier om deze demo te bekijken

Functionaliteiten

Smart Document Understanding

Met Smart Document Understanding (SDU) kunt de inhoud van documenten op een visuele manier labelen (headers, titels, tabellen etc.). Hierdoor begrijpt IBM Watson Discovery de structuur van de documenten, waardoor IBM Watson Discovery meer relevante informatie en passages kan ophalen uit de documenten.

Passage retrieval

Veel traditionele zoekmachines geven een overzicht met links naar relevante documenten. Wanneer u IBM Watson Discovery een vraag stelt, krijgt u een overzicht van relevante passages uit documenten met de bijbehorende link naar het document. Op deze manier heeft u direct toegang tot alle informatie die u nodig hebt.

Relevancy training

Het is mogelijk om IBM Watson Discovery feedback te geven over relevantie van de weergegeven passages. Hierdoor kunt u de relevantie vergroten. U kunt handmatig feedback geven op resultaten van een query met behulp van de tooling, maar IBM Watson Discovery kan ook automatisch leren door middel van de feedback van gebruikers.

Content mining

Content mining maakt het mogelijk om door alle documenten te zoeken en de resultaten van tekstanalyse, relaties en veranderingen over de tijd te verkennen. Hierdoor kunt u patronen en trends in de data achterhalen die inzichten kunnen bieden voor uw organisatie.

Content intelligence

Content Intelligence is een (optionele) component van IBM Watson Discovery. Deze component de mogelijkheid om natural language processing te trainen om contracten, facturen en inkooporders te begrijpen.

Multi-label Classifier

Documenten kunnen binnen één of meerdere categorieën vallen, afhankelijk van de inhoud van het document. Multi-label Classifier maakt het mogelijk om een document meerdere labels te geven. Hierdoor kunt u documenten filteren op basis van een categorie om zo de scope van de resultaten te verkleinen en sneller de juiste resultaten te verkrijgen.

Voordelen

  • Verbinden met databronnen – IBM Watson Discovery is eenvoudig te verbinden met verschillende veelgebruikte databronnen. Hierdkoor kunt u gebruik maken van grote hoeveelheden data, zowel gestructureerde als ongestructureerde data.
  • Domeinkennis toevoegen – U kunt uw eigen domeinkennis (o.a. terminologie) toevoegen aan IBM Watson Discovery. Hierdoor leert IBM Watson Discovery om op de juiste manier met de taal binnen uw domein om te gaan, waardoor IBM Watson Discovery meer relevante informatie en passages kan ophalen uit uw documenten. U kunt deze domeinkennis eenvoudig toevoegen door een koppeling met IBM Watson Knowledge Studio.
  • Intuïtief gebruik – De intuïtieve tooling zorgt ervoor dat domeinexperts IBM Watson Discovery domeinspecifieke kennis kunnen leren, zonder dat zij over veel technische kennis of codeervaardigheden hoeven te beschikken.

Demo’s

Er zijn verschillende live demo’s van IBM Watson Discovery beschikbaar. Onderstaande demo’s geven u de mogelijkheid om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van IBM Watson Discovery: