IBM SPSS Statistics 27 Quickstart training

Wat

SPSS 27 biedt gebruikers verschillende nieuwe mogelijkheden. Zo zijn de modules Data Preparation en Bootstrapping toegevoegd aan de Base editie, waardoor u direct toegang heeft tot meer functionaliteiten.

In deze training behandelen we een aantal veelgebruikte handelingen in SPSS Statistics en gaan we in op de functionaliteiten van Data Preparation en Bootstrapping. Tijdens de training maakt u gebruik van onze voorbeelddatasets, zodat u de handelingen zelf kunt oefenen. Op deze manier kunt u direct aan de slag met SPSS 27.

Voor wie

SPSS gebruikers die hun kennis over SPSS willen opfrissen en snel aan de slag willen met SPSS 27.

Voorkennis

Gebruik van SPSS met behulp van de dialoogvensters.

Inhoud

Deze training starten we met een korte opfrisser van SPSS Statistics. Hierbij komen een aantal veelgebruikte handelingen aan bod, zoals het inlezen van verschillende dataformaten,  het maken en bewerken van variabelen, en het verkrijgen van beschrijvende statistieken.

Vervolgens gaan we dieper in op de modules SPSS Data Preparation en Bootstrapping. We staan stil bij de inhoud van deze modules, wanneer de diverse functionaliteiten ingezet kunnen worden en hoe u dit kunt zelf kunt uitvoeren in SPSS Statistics.

Duur

Halve dag: ochtend of middag (4 uur)

Kosten
€299,- per deelnemer voor klanten van DASC op de geplande data.
€599,- per deelnemer voor niet klanten van DASC.
Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.

Trainingen gaan door bij voldoende inschrijvingen.

Inschrijven en meer informatie ontvangen

Inschrijven

Data Science basiskennis deel 1 en 2 (nieuwe stijl)

>Data Science basiskennis deel 1 en 2 (nieuwe stijl)

TRAINING

Wat

DASC presenteert u de eerste van een reeks nieuwe cursussen onder de noemer Data Science basiskennis, samengesteld door professionals uit het vakgebied. Deel 1 uit de reeks behandelt de grondbeginselen van Python: een onmisbare, krachtige programmeertaal uit de gereedschapskist van de data-analist. Deel 2 gaat specifiek in op Machine Learning met Python. Deze cursus volgt naar goed gebruik de CRISP-DM methodologie met aandacht voor zowel Data Preparation als Modelling. Na het doorlopen van elk van de cursusdelen ontvangt de deelnemer een certificaat.

Voor wie

Voor iedereen die in zijn werkzaamheden systematisch met data te maken heeft en zijn/haar kennis op het gebied van Data Science wil verbreden of iedereen die meer wil halen uit applicaties als SPSS Modeler of SPSS Statistics, welke Python hebben geïntegreerd.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist,  maar (algemene) statistische kennis strekt tot aanbeveling.

Inhoud

Ontwikkelingen rond de open source taal Python staan niet stil. In de afgelopen jaren zijn een aantal voorzieningen speciaal gebouwd voor de gegevenswetenschappen, waarmee het analyseren van gegevens met Python bijzonder gemakkelijk is geworden. U leert de basisbeginselen zoals met maken van berekeningen en het gebruik van variabelen, en u leert hoe u gegevensstructuren behandelt, zoals Python-lijsten, Numpy-arrays en Pandas DataFrames. Ook wordt er uitleg gegeven over Python-functies en controleflow.
 Stap in de wereld van data visualisaties met Python en creëer uw eigen schitterende visualisaties op basis van echte gegevens.

 

Deel 1. Python Programmeren – 3 dagen

Inhoud:

 1. Introductie
 2. Data types
 3. Control flow
 4. Functions
 5. Collectie’s
 6. Iteraties (Loops and Sequences)
 7. File IO
 8. Modules
 9. Input output
 10. Errors
 11. Object Oriented programming
 12. Automatiseren met Python

 Data Science Foundations

Deel 2. Machine Learning met Python – 2 dagen

Inhoud:

 1. Introductie
 2. CRISP-DM
 3. Data Preparation
  • Merge
  • Aggregate
 4. 
Modeling
 • Segmentation
 • 
Association
 • Evaluation
  • Visualisation
 • Deployment

 

Duur

 • Deel 1: 3 dagen
 • Deel 2: 2 dagen

 

Inschrijven en meer informatie ontvangen

Kan via het reactieformulier onderaan deze pagina. Wij nemen contact met u op

Terug naar overzicht

Workshop: Werken met Excel en SPSS Statistics

Wat
Deze workshop gaat in op hoe u efficiënter SPSS Statistics en Excel kunt combineren.

Voor wie bedoeld
SPSS gebruikers die analyses uitvoeren in SPSS Statistics en vervolgens de tabellen exporteren naar Excel om deze daar aan te passen.

Voorkennis
Gebruik van SPSS met behulp van de dialoogvensters of u heeft de training Introduction to IBM SPSS Statistics gevolgd.

Inhoud
We gaan in op conditional styling en het output management system (OMS) om het combineren van SPSS Statistics en Excel efficiënter te laten verlopen. Conditional styling is het automatisch aanpassen van de opmaak van tabellen. Met behulp van OMS kunt u automatisch geselecteerde output naar verschillende output files schrijven, zoals een Excel file. U maakt in deze workshop gebruik van onze voorbeeld datasets waarop u kunt oefenen met het uitvoeren van conditional styling en OMS.

We gaan onder ander in op:

 • Excel data inlezen in SPSS Statistics
 • Automatisch highlighten van significante resultaten
 • Automatisch het %-teken achter procentuele getallen plaatsen
 • Conditional styling voor bestaande output aanpassen
 • De huisstijl op tabellen toepassen
 • Automatisch geselecteerde output naar Excel schrijven
 • Specifieke Output excluderen van de Output Viewer

Duur
2,5 uur

Waar
Kantoor DASC, Visschersplein 160-21, 3511LX Utrecht (tussen Utrecht CS en Domtoren)

Inschrijven en meer informatie ontvangen
Kan via het reactieformulier onderaan deze pagina. Wij nemen contact met u op.

Workshop: Tekstanalyse met SPSS

Wat

Leer eenvoudig teksten analyseren met IBM SPSS Text Analytics for Surveys. In deze speciale workshop nemen we ongestructureerde teksten, zoals open enquêtevragen en tweets, als voorbeeld. Ook heeft u de mogelijkheid om met uw eigen date aan de slag te gaan. Na deze workshop heeft u een goed beeld vande mogelijkheden van tekstanalyse voor uw organisatie.

Voorkennis
Geen voorkennis nodig van SPSS Modeler of SPSS Statistics.

Inhoud
We nemen ongestructureerde teksten, zoals open enquêtevragen en tweets, als voorbeeld. Door de Nederlandstalige natural language processing (NLP) engine kunnen ook Nederlandstalige teksten geanalyseerd worden.
U heeft de mogelijkheid om met uw eigen data aan de slag te gaan. Na deze workshop heeft u een goed beeld van de mogelijkheden van tekstanalyse voor uw organisatie.

Tijdens deze workshop gaan we in op:

 • Het inlezen van tekstdata in SPSS Modeler
 • Hoe Nederlandstalige teksten worden gecategoriseerd
 • Hoe meegeleverde bibliotheken kunnen worden aangevuld met bestaande lijsten en overzichten zoals productlijsten, buurt- en wijkindelingen en bestaande classificatie-overzichten
 • Hoe de software te trainen is voor uw specifieke situatie
 • Hoe resultaten kunnen worden gepresenteerd
 • Hoe categorisaties kunnen worden geëxporteerd voor gebruik in andere pakketten zoals IBM SPSS Statistics, Excel en rapportage tools

Duur
Van 13.30 tot 16.00 uur.

Waar
Kantoor DASC, Visschersplein 160-21, 3511LX Utrecht (tussen Utrecht CS en Domtoren)

Inschrijven en informatie aanvragen
Kan via het reactieformulier onderaan deze pagina. Wij nemen contact met u op.

 

De DASC workshops (deelname €199,00, maar geheel gratis voor gebruikers van DASC SPSS software) zijn bedoeld om u kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van analytics. Verder zijn er de uitgebreide DASC trainingen gericht op het uitbreiden van uw kennis en CV.

Workshop: SPSS Statistics syntax voor gevorderden

Wat
Deze workshop is een vervolg op de workshop SPSS Statistics syntax voor beginners. Het is een verkorte versie van de eendaagse officiële IBM training IBM SPSS Statistics Syntax II.

Voor wie
Iedereen die zich verder wil verdiepen in het schrijven en gebruiken van meer geavanceerde SPSS syntax.

Voorkennis

 • IBM SPSS Statistics Syntax I.
 • Ervaring met het werken met syntax.

Inhoud
Tijdens deze workshop gaan we onder andere in op:

 • File handle
 • Insert file
 • Macro
 • Do Repeat
 • Loop
 • Vector
 • Output management system.

Duur
2,5 uur

Waar
Kantoor DASC, Visschersplein 160-21, 3511LX Utrecht (tussen Utrecht CS en Domtoren)

Inschrijven en meer informatie ontvangen
Kan via het reactieformulier onderaan deze pagina. Wij nemen contact met u op.

Workshop: SPSS Statistics syntax voor beginners

Wat
Deze workshop is een introductie in SPSS syntax oftewel de uitgetypte commando’s binnen SPSS Statistics. Het is een verkorte versie van de eendaagse officiële IBM training IBM SPSS Statistics Syntax I.

Voor wie 

 • Iedereen die de basis van SPSS syntax wil leren
 • Iedereen die syntaxen geschreven door anderen moet gebruiken en onderhouden

Voorkennis

 • Gebruik van SPSS met behulp van de dialoogvensters of u heeft de introductiecursus IBM SPSS Statistics gevolgd
 • Bekend met SPSS procedures voor lezen en schrijven van data, variabele definitie, berekenen en hercoderen van data en het maken van frequentie- en kruistabellen

Inhoud
Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de basisprincipes van SPSS Syntax. U maakt in deze workshop gebruik van onze voorbeeld datasets waarop u kunt oefenen met het uitvoeren van veelvoorkomende  SPSS syntax.

 • De principes van het werken met syntax
 • Syntax genereren vanuit de dialoogvensters
 • De Syntax Editor
 • Syntax voor lezen en bewaren van data
 • Syntax voor definieren van variabelen
 • Syntax voor het selecteren van Cases
 • Syntax voor verschillende samenvattingsstatistieken

Duur
2,5 uur

Waar
Kantoor DASC, Visschersplein 160-21, 3511LX Utrecht (tussen Utrecht CS en Domtoren)

Inschrijven en meer informatie ontvangen
Kan via het reactieformulier onderaan deze pagina. Wij nemen contact met u op.

Workshop: Lineaire regressie met SPSS Statistics

Wat
Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in het uitvoeren en interpreteren van lineaire regressies met SPSS Statistics.

Voor wie
SPSS gebruikers.

Voorkennis
Gebruik van SPSS met behulp van de dialoogvensters of u heeft de training Introduction to IBM SPSS Statistics gevolgd.

Inhoud
Behandeld worden algemene begrippen en interpretaties van statistiek, zoals centrale tendentie, spreiding, normaalverdeling, Z-scores en de nul hypothese. Daarnaast gaan we dieper in op lineaire regressie. Hoe werkt een lineaire regressie, wat zijn de assumpties en hoe zijn de resultaten te interpreteren?

Tijdens deze workshop is er gelegenheid om zelf aan de slag te gaan met uw eigen dataset of onze voorbeeld dataset.

Duur
2,5 uur

Waar
Kantoor DASC, Visschersplein 160-21, 3511LX Utrecht (tussen Utrecht CS en Domtoren)

Inschrijven of informatie aanvragen
Kan via het reactieformulier onderaan deze pagina. Wij nemen contact met u op.

Workshop: Laatste ontwikkelingen SPSS Statistics 26

Wat

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen van IBM SPSS Statistics, waaronder grafieken exporteren naar Excel, nieuwe sneltoetsen in de syntax en Bayesian statistics. Met deze nieuwe functies kunt u zelf aan de slag.

Voor wie bedoeld
SPSS gebruikers.

Voorkennis
Gebruik van SPSS Statistics.

Duur
Van 13.30 tot 16.00 uur

Waar
Kantoor DASC, Visschersplein 160-21, 3511LX Utrecht (tussen Utrecht CS en Domtoren)

Inschrijven of informatie aanvragen
Kan via het reactieformulier onderaan deze pagina. Wij nemen contact met u op.

De DASC workshops (deelname €199,00, maar geheel gratis voor gebruikers van DASC SPSS software) zijn bedoeld om u kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van analytics. Verder zijn er de uitgebreide DASC trainingen gericht op het uitbreiden van uw kennis en CV. 

Workshop: Customer Intelligence

Wat
Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in verschillende Customer Insights technieken en hoe Customer Intelligence ingezet kan worden met behulp van IBM SPSS Modeler.

Voor wie bedoeld
Customer Intelligence managers/analisten of Database marketeers die behoefte hebben aan meer inzicht in hun klanten door betere analyses.

Voorkennis
Voor deze workshop heeft u geen voorkennis nodig van SPSS Modeler.

Inhoud
U gaat actief aan de slag met IBM SPSS Modeler met als doel om inzicht te krijgen in wat IBM SPSS Modeler (nog meer) voor uw afdeling kan betekenen. Aan de hand van praktische voorbeelden worden verschillende Customer Insights technieken behandeld, waarmee u direct aan de slag kunt. Handig: de voorbeelden en een tijdelijke licentie kunnen tot twee weken na het seminar gratis worden toegepast.

Met de CRISP-DM methodologie als basis komen in ieder geval de volgende technieken aan de orde:

 • Recency, Frequency and Monatary Value
 • Customer Lifetime Value
 • Classification and Segmentation

Duur
2,5 uur

Waar
Kantoor DASC, Visschersplein 160-21, 3511LX Utrecht (tussen Utrecht CS en Domtoren)

Inschrijven of informatie aanvragen
Kan via het reactieformulier onderaan deze pagina. Wij nemen contact met u op.

Workshop: Custom Tables met SPSS Statistics

Wat
Met behulp van Custom Tables binnen SPSS Statistics kunt u zelf uw tabellen samenstellen. Uw data wordt dus gepresenteerd hoe u het wilt. Het is een verkorte versie van de tweedaagse officiële IBM training Presenting data with IBM SPSS Custom Tables.

Voor wie
SPSS gebruikers die specifieke tabellen willen presenteren.

Voorkennis
Gebruik van SPSS met behulp van de dialoogvensters of u heeft de introductiecursus IBM SPSS Statistics gevolgd.

Inhoud
Tijdens de workshop leert u om verschillende tabellen te maken met behulp van Custom Tables. U maakt in deze training gebruik van onze voorbeelddatasets waarop u zelf het presenteren van specifieke tabellen kunt oefenen.

We gaan onder andere in op:

 • Kruistabellen
 • Stacking (stapelen) van variabelen binnen 1 tabel
 • Nesting van variabelen binnen 1 tabel
 • Het maken van verschillende lagen in 1 tabel
 • Het toevoegen of verwijderen van samenvattingsstatistieken (bijvoorbeeld het gemiddelde)
 • Aanpassen van labels
 • Aanpassen van de volgorde van categorieën
 • Multipele response vragen

Duur
2,5 uur

Waar
Kantoor DASC, Visschersplein 160-21, 3511LX Utrecht (tussen Utrecht CS en Domtoren)

Inschrijven of informatie aanvragen
Kan via het reactieformulier onderaan deze pagina. Wij nemen contact met u op.