DASC

Vernieuwingen in PS IMAGO PRO 8.0

PS IMAGO PRO 8.0

Rianne Hotting | 16 december 2021

PS IMAGO PRO 8.0 is 16 December 2021 uitgekomen, en bevat onder anderen SPSS Statistics 28.0.1. Hieronder zal ik kort uitleggen welke vernieuwingen u kunt verwachten binnen PS IMAGO PRO 8.0.  


WAT IS ER NIEUW?

NIEUWE ANALYTISCHE ENGINE – IBM SPSS STATISTICS 28.0.1 MET SERVICE PACK 1

META-ANALYSE – is gebaseerd op resultaten van ander wetenschappelijk onderzoek en zorgt voor synthese en combinatie ervan. Het kan een collectief overzicht opleveren van de omvang van het effect van en de redenen voor mogelijke variabiliteit. Het bevat onder andere heterogeniteitstesten, mate van effecten van het onderzoek, metaregressie en visualisaties, die kunnen worden gebruikt om de resultaten samen te vatten;

DEFAULT RIDGE REGRESSIE ALGORITHM – een regressiemethode voor complexe lineaire en niet-lineaire modellen waarmee de beste modelleringsmethode kan worden geselecteerd met behulp van kruisvalidatie van de algoritmetypen die door de gebruiker zijn aangegeven.

BIJGEWERKTE EN VERBETERDE STATISTISCHE PROCEDURES:

TEST POWER ANALYSE – speelt een sleutelrol bij het ontwerpen van een onderzoek en latere resultatenanalyse. In de meest recente versie maken alle vermogensanalyseprocedures het mogelijk om een reeks in te voeren in plaats van een enkele testvermogenswaarde. Het resultaat van de procedure is een tabel met testvermogenswaarden en optioneel een grafiek met testvermogenscurves. Daarnaast is er een mogelijkheid om de grootte van het effect te bepalen, als invoergegevens voor het schatten van de power van de test of de grootte van de steekproef;

QUOTIENT STATISTIEKEN – PRB-index (Price-Related Bias) en het betrouwbaarheidsinterval zijn toevoegt en mediaan-gecentreerde variantiefactor is verwijderd. De procedure voor quotiëntstatistieken maakt het mogelijk om eenvoudig een volledige reeks samenvattende statistieken te verkrijgen voor een beschrijving van de verhoudingen (quotiënt) van twee kwantitatieve variabelen.

ANDERE VERBETERINGEN IN ANALYTISCHE PROCEDURES:

  • Het selectieveld “Vergelijk eenvoudige hoofdeffecten” is toevoegt aan subvenster “Gemiddelde EM…” om de primaire effecten genest in andere factorniveaus te vergelijken;
  • Het aanbrengen van correcties in het gebied “Contrast wijzigen” inclusief een wijziging van de volgorde van de knoppen Referentiecategorieën (“Laatste” en “Eerste”) en het verwijderen van de knop Wijzigen. Daarom hoeft de selectie van referentiecategorieën niet te worden goedgekeurd;
  • Eenzijdige T-test toevoegt aan standaard berekende tweezijdige T-test.

WIJZIGINGEN IN DE UITVOEROBJECTEN:

RELATIONSHIP MAPS – hiermee kunnen alle verbindingen en invloeden tussen variabelen worden weergegeven met behulp van knooppunten en koppelingen. Knooppunten vertegenwoordigen variabelen en variabele categorieën, en associaties met de kracht van de impact tussen de knooppunten. Hoe groter de knooppunten en hoe dikker de verbindingslijnen, hoe sterker de associaties en de invloeden.

VERBETERDE WERK EFFICIËNTIE:

WORKBOOK MODUS – maakt het mogelijk data-analyse op een interactieve manier uit te voeren, dankzij de integratie van de functies van het venster Syntax en het venster Output. Mappen bevatten bepaalde alinea’s die uitvoerelementen bevatten (commando’s, tabellen, grafieken enz.). Alinea’s met opdrachten bieden volledige bewerkings- en startopties;

VERBETERDE SEARCH – is een uitbreiding van de bestaande functionaliteit. Het maakt de presentatie van gedetailleerde zoekresultaten mogelijk, en geeft bijvoorbeeld de exacte locatie aan van het dialoogvenster dat wordt gezocht. Bovendien worden, nadat de muiscursor op het ontvangen resultaat is geplaatst, richtlijnen gepresenteerd met betrekking tot de procedure die wordt doorzocht;

TABELBEWERKINGSOPTIES IN EEN ZIJPANEEL – een zijpaneel toevoegen aan het tabelbewerkingsvenster. Maakt het aanpassen van de tafellook gemakkelijker. Na dubbelklikken op een tabel en door naar het venster Tabeleditor gaan, wordt aan de rechterkant een zijpaneel weergegeven met opties voor het opmaken van rijen en kolommen, het bepalen van tekstattributen, het definiëren van randparameters, het bepalen van celopmaak en het definiëren van voetnoten en tabelopmerkingen;

HOOG INTERFACECONTRAST – toegevoegde hoogcontrastverwerking voor de programma-interface (afhankelijk van de voorafgaande selectie in het Windows- of macOS-systeem).

In dit artikel:

  • Nieuwe analytische engine – SPSS Statistics 28
  • Bijgewerkte en verbeterde procedures
  • Andere verbeteringen in analytische procedures
  • Wijzigingen in de output objecten
  • Verbeterde werk efficiëntie

Wilt u graag reageren op dit blog? Dit blog is ook als artikel geplaatst op de DASC pagina op LinkedIn, u kunt hier uw reactie achterlaten.