DASC

IBM SPSS Statistics 28

De nieuwste versie van IBM SPSS Statistics, versie 28, is beschikbaar! Deze nieuwe release heeft een aantal interessante veranderingen. Deze release introduceert nieuwe statistische tests, verbeteringen aan bestaande procedures en functionele verbeteringen die de dagelijkse bruikbaarheid zullen verbeteren.

Training

IBM SPSS Statistics 28 Quickstart training

Een training waarin alle vernieuwingen tot SPSS 28 besproken worden. Voor gebruikers van SPSS 25 en lager.

Meer details

Service

Upgradeservice

Aanvullende support voor het upgraden van IBM SPSS Statistics. Interessant voor de gebruikers van Concurrent licenties.

Neem contact op

Nieuw in 28.0.1

In november 2021 is de eerste fixpack van IBM SPSS Statistics V28 gelanceerd. Hierin zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

Nieuwe statistische procedures en algoritmeverbeteringen

 • Kernel Ridge Regression
 • Power Analyse (effect size als input, precision coverage)
 • Mixed Procedure

Data visualisaties

 • Pivot Table

Verbeteringen in gebruiksgemak

 • Open Source intergratie verbeterd
 • Manage License functionaliteit verbeterd

Nieuwe statistieken in 28.0

Meta-analyse

 • Meta-analyse van continue resultaten: onbewerkte gegevens, vooraf berekende effectgroottegegevens
 • Meta-analyse van binaire uitkomsten: onbewerkte gegevens, vooraf berekende effectgroottegegevens
 • Meta-regressie

Meta-analyse is een wetenschappelijk proces om resultaten uit verschillende onderzoeksstudies te synthetiseren en te combineren. Het kan systematische reviews geven over de omvang van de effectgroottes en over de oorzaken van mogelijke variatie. De methoden van meta-analyse zijn ook uitgebreid naar de heterogeniteitstests, beoordeling van publicatiebias, evaluatie van kleine studie-effecten en meta-regressie. Verschillende grafieken en plots die beschikbaar zijn in meta-analyse, worden algemeen gebruikt in datavisualisatie, resultaatsamenvatting en vertekening.

Procedure verbeteringen

Power analyse

IBM SPSS Statistics 28 bevat een verbetering van de Power Analysis-procedures om een ​​grafische weergave van resultaten te creëren. Poweranalyse speelt een cruciale rol in een studieplan, ontwerp en geleiding.

Met alle Power Analysis-procedures kan de gebruiker nu een reeks vermogenswaarden invoeren in plaats van één. Deze kunnen de vorm aannemen van afzonderlijke (punt) waarden, een reeks waarden die met een bepaald bedrag worden verhoogd, of een combinatie van beide. Deze verbetering resulteert nu in een tabel met vermogenswaarden en, optioneel, een bijbehorende powercurve-grafiek.

Ratio statistieken

De RATIO STATISTICS-procedure in IBM SPSS Statistics is lange tijd een handige optie geweest voor het verkrijgen van beschrijvende statistieken over verhoudingen van twee variabelen. In versie 28 is de RATIO STATISTICS-procedure verbeterd om deze meer consistent te maken met het huidige denken, zoals beschreven in het document Standard on Ratio Studies, gepubliceerd door de International Association of Assessing Officers.

 • Prijsgerelateerde bias (PRB) toegevoegd
 • Betrouwbaarheidsinterval PRB toegevoegd
 • variatiecoëfficient gebaseerd op mediaan ratio verwijderd uit Statistics dialoogvenster
 • Optie toegevoegd om nieuwe labels toe te voegen aan resterende variatiecoëfficiënt op basis van de gemiddelde verhouding zoals COV
 • Optie toegevoegd binnen het hoofdvenster van Statistics waarin de verhoudingen en het aantal cases of eigenschappen waarop statistieken gebaseerd zijn, worden toegevoegd aan de output tabel.

Andere procedurele verbeteringen

Een nieuwe grafische gebruikersinterface voor GLM en UNIANOVA.

Er zijn aanpassingen gedaan aan “change contrast” in de LOGISTIC REGRESSION en COXREG dialoogvensters in termen van:

 • Veranderding van Last naar First voor de standaardreferentiecategorie-specificatie voor contrasttypen die referentiecategoriespecificaties gebruiken (Indicator, Eenvoudig en Afwijking).
 • Verwisselde de posities van de last en first knoppen
 • “(Last)” toegevoegd aan de lijst met variabelen in de targetlijst voor categorische covariaten.

In eerdere versies konden gebruikers een tweezijdige T-test uitvoeren, maar er waren aanvullende berekeningen nodig om uitvoer te krijgen voor een eenzijdige T-test. Vanaf V28 kunnen gebruikers een eenzijdige T-Test uitvoeren via de dialoogvensters.

Data visualisaties

Relationship Maps

Relationship Maps worden geïntroduceerd als een nieuwe datavisualisatie in SPSS Statistics 28. Gebruikers kunnen nu visueel de relatie over meerdere variabelen inspecteren, zoals blijkt uit de dikte van de verbindingen en de grootte van de categorie-indicator.

Gebruiksvriendelijkheid

Statistics Workbook

De Statistics Workbook combineert meerdere bestandstypen tot één bestandstype. Gebruikers kunnen syntaxis schrijven, uitvoer maken en die uitvoer in de werkmap bewerken voor een interactieve manier om gegevensanalyse uit te voeren.

Zoekverbeteringen

De zoekfunctionaliteit die voor het eerst werd geïntroduceerd in versie 27 is verbeterd in SPSS Statistics 28. Een zoekpictogram staat in de rechterbovenhoek van de Data, Syntax en Output-vensters. Klik op het pictogram om zoektermen in te voeren. Zoekresultaten bevatten koppelingen naar menudialogen, helponderwerpen, casestudy’s en syntaxisreferenties. Als u op een zoekresultaat klikt, gaat u rechtstreeks naar het relevante procedurevenster, helponderwerp, casestudy of syntaxisreferentieonderwerp. Diepere niveaus worden nu geëxtraheerd via robuuste aliaszoektermen en tekst vanuit dialoogvensters.

Editor voor zijpaneeltabel

Tabelbewerking in V28 introduceert nu een efficiënter proces voor gebruikers om de gewenste uitvoer in hun tabellen te krijgen. Na dubbelklikken op uitvoer toont de bewerkingsmodus nu een zijpaneel dat functionaliteit biedt die te vinden is in de vervolgkeuzelijsten Celeigenschappen en Tabeleigenschappen van het menu Opmaak. Met een verminderd aantal klikken kunnen gebruikers nu hun tabellen bewerken met behulp van het zijvenster, en die wijzigingen worden weerspiegeld in de tabelweergave aan de linkerkant van het paneel.

Toegankelijkheid met hoog contrast

Toegankelijkheidsondersteuning voor hoog contrast is toegevoegd in SPSS Statistics 28. Nadat een gebruiker de modus Hoog contrast in Windows heeft geselecteerd en SPSS Statistics opent, zal de weergave in SPSS Statistics automatisch een modus met hoog contrast weergeven. Voor Mac: als u de modus voor hoog contrast wilt gebruiken, opent u Systeemvoorkeuren, klikt u op Toegankelijkheid en sleept u de schuifregelaar Schermcontrast om het schermcontrast aan te passen.